LASERGAS – KUSTANNUSTEHOKAS JA TURVALLINEN RATKAISU

Tietoa teknologiasta

PSA-tekniikka pähkinänkuoressa

Laser Gas Oy:n valmistamat happi- ja typpigeneraattorit perustuvat PSA (Pressure Swing Adsorption) -tekniikkaan. Generaattorit tuottavat kaasuja sähkövoimalla käyttäen raaka-aineena ympäröivää ilmaa. PSA-laitteisto koostuu seuraavista komponenteista:

  • Korkeapainejärjestelmä (sisältää korkeapainekompressorin, ilmankuivaimen sekä ilmasäiliöt ja ilmansuodattimet)
  • Kaksi adsorbenteilla täytettyä säiliötä (happi-PSA:ssa adsorbenttina zeoliitti ja typpi-PSA:ssa aktiivihiili)
  • Hapen/typen vastaanottosäiliö
  • Hapen/typen paineistusjärjestelmä ja/tai pullotuslaite
  • Ohjausjärjestelmä

PSA-prosessissa happi tai typpi erotetaan ilmasta huoneenlämpötilassa korkeassa paineessa johtamalla paineistettua ilmaa adsorbentin läpi. Kaasut erottuvat toisistaan, sillä niiden affiniteetti adsorbenttiin on erilainen. kaasua adsorboituu enemmän, ja paineen alentuessa kaasu jälleen vapautuu.

Normaaleissa käyttöolosuhteissa adsorbenttimateriaalit eivät kulu, ja käytännössä ne ovatkin huoltovapaita. Yksiköiden yksinkertainen rakenne takaa niiden toimintavarmuuden myös ympärivuorokautisessa käytössä.

web-desing: TMP Advertising Oy