LASERGAS – KUSTANNUSTEHOKAS JA TURVALLINEN RATKAISU

Laser Gasin otsonisovellukset

Otsonisovellukset

PSA-generaattoreilla tuotettua happea voidaan käyttää otsonigeneraattorin syöttökaasuna. Laser Gas suunnittelee ja valmistaa otsonintuottojärjestelmiä eri sovelluskohteisiin.

Juomaveden puhdistus

Otsonointi on tehokas, kemikaaliton puhdistusmenetelmä kunnalliseen vedenpuhdistamiseen. Mielenkiinto otsoniin perustuvaa vedenpuhdistusta kohtaan lisääntyy sitä mukaa kun tietoisuus kloorilla puhdistetun veden mahdollisista terveyshaitoista kasvaa. Maailman suurimmat vedenpuhdistamot ovat jo siirtyneet käyttämään otsonointia ensisijaisena puhdistusmenetelmänä. Otsonilla tehtävässä hapetuksessa ei jää veteen kemikaalijäämiä, sillä otsoni on molekyylinä pysymätön, ja reagoi takaisin hapeksi.

Vihannesten puhdistus

Otsoni tuhoaa tehokkaasti mikrobeja. Veteen liuotettuna se soveltuu käytettäväksi vihannesten puhdistuksessa estämään homeiden ja bakteerien kasvua niiden pinnalla. Otsonin puoliintumisaika on lyhyt, eikä se asianmukaisesti käytettynä ole vaaraksi ympäristölle. Toisin kuin säilyvyyttä lisäävistä kemikaaleista, otsonista ei jää jäämiä tuotteeseen. Otsonoidulla vedellä käsiteltyjen vihannesten hävikki on pienempi ja säilyvyys parempi kuin tavallisella vedellä huuhdeltujen vihannesten.
Referenssit: Lapväärtin peruna, Uusi-Nikkaantila ja Veljekset Kitola

Jäteveden käsittely

Otsonointia voidaan käyttää orgaanisen aineksen poistamiseen teollisuuden jätevesistä. Otsonikäsittelyn seurauksena orgaaninen aines hajoaa vedeksi ja hiilidioksidiksi.
Referenssit: Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitos Kuopio

Hajujen poisto

Otsonia voidaan käyttää hajujen poistamiseen. Järjestelmät voidaan mitoittaa aina sikaloiden kokoluokkaan asti.

web-desing: TMP Advertising Oy